Cuma, Eylül 22, 2023
BATI TRAKYA

           Soru Önergesi                                    

        Çevre ve Enerji Bakanlığı’na

Konu: “Fabrika atıkları İskeçe’de çevreyi kirletiyor ve bölge sakinlerinin sağlığını tehlikeye atıyor”

Karaköy (P. Katramio) köyünde faaliyetini sürdüren ‘‘MAITEX SA’’ fabrikasının bir kez daha yönetmelikleri ihlal ederek endüstriyel atıksularının çevreyi kirlettiğine dair şikayetler Karaköy,Halıtcılar ve Avxendio köyü sakinleri tarafından tekrar gündeme getirildi. Kumaş boyaması gibi çeşitli kimyasal işlemler uygulanan endüstriyel birime geçmişte de bölge sakinlerinin şikayetleri sonucunda para cezasına çarptırılmıştı.Fabrikadan yayılan kötü koku ve atıksuyun bir kanal yolu ile ekilebilir arazileri geçerek denize ulaşması 2012 yılında da bölge sakinleri tarafından İskeçe Halk sağlığı Müdürlüğüne rapor edilmişti.Ayrıca, bölge sakinlerinin yaşadığı sorunlar, endüstriyal birimin olası çevresel işletme koşullarını ihlal etmesi ile ilgili soru önergemizde (no.: 7263 / 26-03-2014), Enerji ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve İskeçe yetkili birimleri, işletmede yapılan tetkikler sonucunda çok sayıda ihlal tespit edildiğini ve yasalar gereğince para cezalarının uygulandığını itiraf etmişlerdir.Aradan geçen sürecte emisyon sorunu azaldı, ancak ne yazık ki son zamanlarda işletme eski taktiğine geri dönerek hem bölge sakinlerinin hayatını tekrar çekilmez hale getiriyor hem de sağlıklarını tehlikeye atmaya devam ediyor. Ayrıca, bölgenin yeraltı su kaynaklarının kirlenmesi, arıtılmış atık su ve kanal suyundan alınan numunelere yapılan analiz sonucları ve elde edinilen verilere göre yüksek miktarda organik yük, katı madde ve renk tespit edilmiştir, bu da geriye dönüşü olmayan bir ekolojik zarara neden olabilir.

  • Bölgede nüfüz eden halkın hayatı çekilmez hale geldiğinden.
  • Atıksu deşarjı insan sağlığı ve çevre kirliliği acısından risk oluşturduğundan.
  • Anayasa’nın 24. Maddesine göre devletin çevreyi korumak önlem ve tedbir almak yükümlülüğü olduğundan.

Yetkili Bakana sorulur:

  1. Bölgede ikamet eden sakinlerin sorununu çözmek ve çevreyi korumak için ne gibi önlemler almayı planlıyor?
  2. Faaliyetini sürdüren endüstriyel birimin doğal çevre koşullarının ihlal edip etmediği tespit edildi mi edildi ise bunlar nelerdir?

    İskeçe Siriza Milletvekili

                                                                                         Hüseyin Zeybek