Kalfa köyü, Garanis yönetiminin sorumluluğunda ikiye “bölündü’’

Kalfa köyü sakinleri Garani yönetiminin ilgisizliğiyle bir kez daha karşı karşıya. Üçüncü dünya koşulları ve terkedilmişlik görüntüleri, belediye başkanının ve listesindeki belediye meclis üyelerinin bölgeyi yalnızca seçim zamanı hatırladıklarını kanıtlıyor.

Özellikle köyün ortasından geçen çayın üzerindeki metal köprüden, belediye yönetiminin gerekli tadilatlarda bulunmamasından dolayı, uzun bir süredir geçişlere izin verilmiyor ve bu nedenle köy neredeyse ikiye bölünmüş bir görüntü sergiliyor. Ayrıca köyün yolları, yayaların ve araçların geçişinde tehlike arz ediyor. Köyün girişindeki ana yol harap olmuş ve yolun uzerinde bir çok hendek oluşmuş durumda. Aynı durum köyün içindeki yollar içinde geçerlidir.

Öfkeli sakinler, Belediye Başkanı’nın ne zaman “vaat” vermeyi bırakıp, yapması gereken işleri yapacağını ve yıllardan beri çiftçiler tarafından istenen sulama suyu projesiyle ilgilenip ilgilenmeyeceğini sorguluyor.

Son olarak iktidar listesi belediye meclis üyelerinin Kalfa köyünün sorunlarıyla ilgili bir insiyatif alıp almadıklarını da öğrenmek istiyoruz. Kaldı ki belediye yönetimi Kalfa köyüne vaat verme dışında, gözle görülen somut bir iş yapmamıştır.

Bir yerleşim yeri için utanç verici görüntüler, çöp ve yetersiz aydınlatma gibi gündelik sorunlarla birleştiğinde, Garanis yönetiminin Kalfa ve diğer yerleşim birimlerimizin sorunlarını çözme konusunda yetersiz kaldığını görmekteyiz.

HASAN HASAN GÜMÜLCİNE BELEDİYESİ MECLİS ÜYESİ