Cuma, Eylül 22, 2023
BATI TRAKYA

BASIN AÇIKLAMASI

      Gümülcine Belediyesi’nin kasalarından 6 milyon Euro «Kayboldu»

Geçtiğimiz günlerde, Belediye Meclis toplatısında, 2021 ve 2022 yılları bilançosunun onaylanmasına yönelik oylamaya çağırıldık.Petridis yönetimi, Garanis yönetimine 8.222.050,78€ devretti.Yeni belediye yönetiminin 2019 yılından itibaren ekonomi ve kalkınma politikası için iki seçeneği vardı: Birinci seçenek olarak; elimizde bulunan mevcut parayı belediye sakinlerinin yaşam kalitesini arttırma yönünde kullanmayıp, insanlara hiçbir fayda sağlamayan vergi toplama politikası yürütmek.İkinci seçenek ise; elimizde bulunan mevcut parayı belediye sakinlerinin günlük yaşam kalitelerini arttırma yönünde kullanmak. (sosyal binalar, okullar, yeşil alanlar, yollar vs. gibi).Oysa ki, sn. Garanis ve çalışma arkadaşları çok farklı bir yol izlemeyi tercih etmiş bulunmakla birlikte, imkansız olanı da başarmıştır! Üç yıllık yönetim süresince, 6.028.803,05 € yok olup gitti. Hatta ve hatta belediye sakinlerine ve Belediyeye hiçbir fayda sağlamadan. Kasada geriye kalan ise; sadece 2.193.247,73€ !!!

– Yeni okullar inşa etmek için arsa satın almadılar.

– Fayda sağlayacak herhangi bir donanım veya ekipman satın almadılar.

– Yeni, müşterek kullanma alanları oluşturmadılar. Bilakis var olanların da bakımını yapmayıp iyileştirme çalışması  da yapmadılar.

– Mevcut yapıların enerji verimliliğini arttırma ve modernizasyon çalıştırmaları gerçekleştirmediler.

– Sosyal binaları modernize etmemekle birlikte, iyileştirme çalışmaları dahi yapılmadı.

– Yeni çocuk parkları da yapılmadı.

– Belediye gayrimenkullerinin bakımını yapmayıp, yıkılmaya terk ettiler.

– Köylere ise, neredeyse hiçbir yatırım yapmadılar!

Bu 6 milyon Euro nereye gitti sn. Garanis? 6 milyon Euro’yu yok etmeyi nasıl başardınız? Sihirli bir değnek yardımıyla mı?

Sizlere güvenip ve hizmet sağlamanız için oy veren bu halka yaptığınız tek ciddi bir eserinizi göstermeniz için size meydan okuyoruz.

On milyonlarca bütçe vaatlerinde bulunup, proje maketleri sergileyip, sonuç olarak ta hiçbir projeyi tamamlamayı başaramadınız!

Belediye’nin mal varlığı eriyip gidiyor ve siz sadece seyirci olarak oturup seyretmeyi tercih ediyorsunuz.

Turizm günden güne kötüye gitmeye devam ediyor.

Birkaç gün evvel, bazı gençler Belediye binasına girip, hırsızlık yaptılar. Çünkü Belediye binasını bekleyen tek bir güvenlik elemanı dahi yok. Hatta ve hatta, herhangi bir güvenlik kamerası veya alarm sistemi dahi bulunmamakta. Tüm bunlara ilaveten, Belediye binasının mermerlerinin düştüğünü de öğrenmiş ulunmaktayız.31/12/2023 tarihinde ayrılacağınız o binadan geriye bir şey kalacak mı? Doğrusu merak içindeyiz.Belediye Başkanı, tekrar, COVID ve enerji krizini öne sürüyor.Oysa ki, sn. Politiadis’in de itiraf ettiği gibi, bu krizler Belediye’ye 3 milyon Euro’ya mal oldu. Gelgelelim bahsi geçen krizlerle mücadele kapsamında, Belediye’ye 1.650.000 Euro finansman sağlandığı gerçeğini hepimizden gizlediler. Hatta ve hatta, COVID yüzünden, Belediye’nin mali giderlerinin azaldığını hesaplamadılar bile. Çok basit bir örnek vermek gerekirse, yüzbinlerce Euro’ya mal olan etkinlikler yapılmadı.Belediye yönetimi kasaları boşalttı. Şehir ve köyler hiç olmadığı kadar vahim bir haldeler.

KOMOTİNİ DİNATA LİSTESİ

ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΔΥΝΑΤΑ