İSKEÇE SİRİZA MİLLETVEKİLİ HÜSEYİN ZEYBEK EĞİTİM BAKANLIĞINA SORU ÖNERGESİ VERDİ.

SORU ÖNERGESİ

 Eğitim ve Din İşleri Bakanlığı’na

Konu: “PE73 Konumundaki Azınlık Öğretmenlerinin yapılacak olan atamalara  dahil edilmemesi üzerine

“2008-2018 yılları arasında eğitimci alımı atamalarında yaşanan gecikmeden sonra, SİRİZA Hükümeti 4589/2019 sayılı yasayla, eğitim alanında 15.000 kalıcı atamadan oluşan üç yıllık bir program planlama sürecine girdi.Buna göre 2019’da Özel Eğitime 4.500 atama , 2020’de 5.250 atama ve toplam her iki eğitim alanının ihtiyaçları için de 2021 yılında 5.250 atama planlandı.Yeni Demokrasi hükümeti, bir yılı aşkın bir gecikmeyle,o dönem SİRİZA Hükümeti’nin öğretmen atamaları için yasa tasarısını onaylamamasına rağmen, Eylül 2020’de özel eğitim alanına eğitimci alımı atamaları yapmaya devam etti. 12 Temmuz 2021’de ise İlk ve Orta Eğitime 11.700 eğitimci ataması olacağını açıklandı. Hatta bu atamaların SİRİZA hükümetinin kurduğu sistem ve güvence altına aldığı ödeneklerle yapılacak olmasına rağmen.Hoşnut olmayan da ,PE70 alanındaki atamaların sadece 3.700 eğitimci olması,oysa ki eğitimdeki toplam ihtiyacın 10.000 civarında olması ve yedek eğitimci olarak  hizmet veren öğretmenlerin yaklaşık olarak bunun %27’sini oluşturması,ayrıca da  Avrupa’ya kıyasla %5 olmasıdır.Tabii ki, eğitim alanını daimi değil de yedek kadrolu eğitimcilerle doldurmak Yeni Demokrasi partisi tarafından sürekli olarak uygulanan bir taktiktir.En önemlisi de Milli Eğitim Bakanlığı’nın “İlköğretim, Ortaöğretim branş ve uzmanlıklarına göre 11.700  Kadrolarolu Eğitimen”alımına na ilişkin yayınladığı basın bülteninde PE73 Azınlık İlköğretim Okulu Öğretmenleri yer almamaktadır.Azınlık okullarının öğretmen kadrosu ihtiyacının büyük olmasına ve az sayıda öğretmen içermesine rağmen, Yeni Demokrasi Hükümeti hiçbir gerekçe göstermeden Azınlık Okullarına atama yapmamayı tercih etmiştir. Bu arada  PE73 alanındaki öğretmenlerin 50 civarında olduğunu, ve sözkonusu öğretmenlerin on yıldan fazla bir süredir eğitim alanında yedek öğretmen olarak çalıştıklarını belirtmekte fayda var.    

  • Azınlık Eğitimi öğretmenlerinin daimi kadroya dahil edilmesi eğitim kalitesinin yükselmesine katkı sağlayacağından. 
  • Azınlık Eğitimi’nin öğretmen ihtiyacının büyük olmasına rağmen PE73 alanındaki öğretmenlerin tayinlere dahil edilmeyerek haksız bir şekilde dışlanmalarından dolayı,

Sayın Bakana sorulur,

  1. PE 73 alanındaki Azınlık Okulları Öğretmenlererini hangi düşünceyle bu atamalarının dışında bıraktınız?
  2. Yapılacak olan atamalarla ilgili yasayı değiştirip PE 73 alanındaki  Azınlık öğretmenlerini de bu atamalara dahil etmeyi düşünüyormusunuz?

İskeçe Siriza Milletvekili

Hüseyin Zeybek